องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประกาศและคำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนตาเถร และ คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]3
2 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โนนตาเถร และ คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]3
3 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2567 ]3
4 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 ธ.ค. 2566 ]3
5 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]3
6 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]2
7 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]3
8 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 5 ส.ค. 2566 ]1
9 ประกาศ เรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนตาเถร 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]29
10 ประกาศ เรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]29
11 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]3
12 ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]26
13 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]2
14 ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.โนนตาเถร [ 6 ต.ค. 2565 ]28
15 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 6 ต.ค. 2565 ]28
16 ประกาศรายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริหารสาธารณะของ อบต. ประจำปี ๒๕๖๕ [ 30 มิ.ย. 2565 ]87
17 ประกาศ เรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนตาเถร 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]26
18 ประกาศ เรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]27
19 ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]32
20 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 18 เม.ย. 2565 ]115
 
หน้า 1|2|3