องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]3
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]8
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]5
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]3
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]8
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]8
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]7
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]4
9 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 [ 10 ต.ค. 2566 ]19
10 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่3) [ 10 ก.ค. 2566 ]29
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]28
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]29
13 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]28
14 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่2) [ 10 เม.ย. 2566 ]25
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]28
16 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]30
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]36
18 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่1) [ 9 ม.ค. 2566 ]27
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]35
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5