องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานกองการศึกษาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2565 ภาค2_ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 30 พ.ค. 2566 ]29
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2565 ภาค2_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 30 พ.ค. 2566 ]29
3 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2565_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 10 พ.ค. 2566 ]30
4 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2565_ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 10 พ.ค. 2566 ]27
5 รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS 2565_ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 3 พ.ค. 2566 ]38
6 รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS 2565_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 3 พ.ค. 2566 ]38
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2565 ภาค1_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 2 พ.ย. 2565 ]30
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2565 ภาค1_ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 2 พ.ย. 2565 ]29
9 รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาฯ ศพด.บ้านโคกหนองแวง 2565-2569 [ 8 ก.ย. 2565 ]34
10 รายงานผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาฯ ศพด.อบต.โนนตาเถร 2565-2569 [ 8 ก.ย. 2565 ]31
11 รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS 2564_ศพด.อบต.บ้านโคกหนองแวง [ 13 มิ.ย. 2565 ]35
12 รายงานการบันทึกและประเมินตนเอง NCCS 2564_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 13 มิ.ย. 2565 ]37
13 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564_ศพด.บ้านโคกหนองแวง [ 20 พ.ค. 2565 ]36
14 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 20 พ.ค. 2565 ]34
15 รายงานการประเมินรายบุุคคล ปีการศึกษา 2564_ศพด.อบต.โนนตาเถร [ 10 พ.ค. 2565 ]36