องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาส 1-2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) [ 2 เม.ย. 2567 ]8
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่องใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่1/2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]9
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่องรายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 1 มี.ค. 2567 ]4
4 รายผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]12
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่องใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]12
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) [ 21 ก.พ. 2566 ]9
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]8
8 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]50
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]123
10 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]118
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ก.ค. 2564 ]115
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 8 เม.ย. 2564 ]176
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]170
14 การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]115
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]181
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]119
17 ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]122
18 ประกาศแผนการดำเนินงาน อบต.โนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 22 ก.ย. 2559 ]112
19 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 [ 19 พ.ย. 2558 ]109
20 บัญชีสรุปแผนการดำเนินงานประจำปี 2559 [ 19 พ.ย. 2558 ]113
 
หน้า 1|2