องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายธนกร  ทองดีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 โทร. 094-0079065นายอาเช่  พลอยบ้านแพ้ว
นางศิริโสภา  โมรานอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 โทร. 064-4690737

 โทร. 098-1756520
 

 
 
นายธนิต  ทองดีนอก
 
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 โทร. 087-2440086